Dostál František- ředitel školy
568 409 701
reditel@zshavl.cz
 
Dostál Jiří - ekonomický úsek
568 409 705
ek.jirka@zshavl.cz
 
Viskotová Edita - ekonomický úsek
568 409 705
ek.liba@zshavl.cz
   
Bařinová Zuzana
568 409 710
zuzana.barinova@centrum.cz
 
Bendová Drahomíra
568 409 710
drahabendova@seznam.cz
 
Černá Petra
568 409 710
petracerna3@seznam.cz
 
Čábel Vladimír
568 409 710
vcabel@seznam.cz
 
Dosedělová Yvona
568 409 712
dosedelovay@seznam.cz
 
Dvořáková Blanka
568 409 712
bdvor1@seznam.cz
 
Formanová Libuše - DDM Budík
568 420 238
formanova.libuse@seznam.cz
Ferdanová Aneta
568 409 723
aneta.ferdanova@seznam.cz
 
Grambal Jiří
568 409 717
jgrambal@seznam.cz
 
Hanáková Marcela
568 409 717
xhanakova@seznam.cz
 
Hirtová Miroslava
568 409 713
mhirtova@seznam.cz
 
Chroust Zdeněk
568 409 714
chroust.zdenek@seznam.cz
 
Kemsová Jitka - školní družina
568 409 720
jitkakemsova@seznam.cz
 
Konvalinová Ludmila
568 409 718
ludmilakonvalinova@seznam.cz
 
Konvalinová Květoslava
568 409 718
konvalinovak@seznam.cz
 
Kravcová Klára
568 409 722
klara.kravcova@seznam.cz
 
Maršíková Renata
568 409 713
jamarsik@seznam.cz
 
Mittnerová Marcela
568 409 710
marcelamittnerova@centrum.cz
 
Nesibová Eva
568 409 724
zshavlnesibova@seznam.cz
 
Ryvolová Blanka
568 409 703
blankaryvolova@seznam.cz
 
Sedláček Oldřich
568 409 704
sedlacek@zshavl.cz
Simandlová Milada
568 409 723
miladasimandlova@gmail.com
 
Svobodová Martina
568 409 712
markyta@email.cz
 
Tržil Jiří
568 409 709
jiri.trzil@seznam.cz
 
Uttendorfský Zdeněk - výchovný poradce
568 409 707
z.utte@seznam.cz