• Uvádíme ukázku práce žáků 8. ročníku naší školy - test v PowerPointu
    Test 1 - České řeky
    Test 2 - Všeobecný test
  • Zdroj obrázků pro testy : http://www.outdooring.cz/chko.php
  • Použitá literatura: Śkolní atlas dnešní Evropy a Ćeska (TERRA 2003), Školní atlas České republiky (Geodézie ČS 1999)