Den Země - projekt 7. B
 

Den Země proběhl v 7. B v pátek 23. dubna 2010 s podtitulem Voda na prvním místě. Celý den žáci strávili v modrém, prožili ho povídáním a zkoumáním vody. Jejich činnostem předcházela domácí příprava. Týden hledali v novinách a časopisech vodu v různých podobách i souvislostech. Tyto obrázky se jim staly základními kameny myšlenkových map. Pracovali ve dvojicích a výsledné plakátky byly doopravdy rozmanité. Vedle kapek vody vznikl kapr, soustava rybníků i vlnící se hladina řeky. Někteří si vystačili s obrázky, další k nim připisovali ještě hesla.


(kompletní foto - fotogalerie 2010)

Další tři vyučovací hodiny již proběhly venku. Na začátku se žáci seznámili s cílem aktivit
a s časovým rozvržením. Následně se rozdělili do skupinek po třech nebo čtyřech a  se svým týmem plnili úkoly podél říčky Rokytky, mezi sádkami a bývalou plovárnou v Moravských Budějovicích. Průvodcem jim byl k této příležitosti vytvořený pracovní sešitek se zadáním jednotlivých úkolů, které se týkaly vody v pěti základních okruzích. V první části žáci pracovali s mapou a řece se věnovali z hlediska zeměpisného. Zjišťovali, kde pramení, kam se vlévá. Popisovali její tok, koryto, vliv člověka. Druhým okruhem byly hydrologické úkoly. Pomocí měření rychlosti proudu a šířky koryta určovali průtok v daném místě. Pokusy s plovoucími pinpongovými míčky zaujaly a pobavily všechny. Třetí téma představovala hydrobiologie. Rozmanitými pomůckami se žáci snažili zjistit, které druhy živočichů v daném úseku řeky žijí.  Jednotlivé skupinky byly různě úspěšné, záleželo na jejich úsilí a trpělivosti. S pomocí klíčů žáci identifikovali různé druhy larev jepic, much, komárů, chrostíků i vodních brouků. Z vody odlovili vírníky, blešivce, znakoplavky, bruslařky a malé potápníky. Některé děti držely poprvé na ruce pijavky. Na okolních stromech prozpěvovala řada ptáků. O kus dál proti proudu plaval krásně zbarvený samec kachny divoké. Čtvrtá sada úkolů byla věnována botanice. Na březích sedmáci vyhledali a určovali právě kvetoucí byliny. Překvapilo je, že téměř všechny kvetly žlutě. Následovala práce s dřevinami. Vzhledem k tomu, že byly jen málo olistěné, úkol se omezil na přiřazování názvů k obrázkům větviček stromů. Poslední série úkolů byla zaměřena na ochranu vod. Děvčata a chlapci se zamýšleli nad možnostmi každého z nás šetřit a chránit tuto vzácnou tekutinu.


Podle závěrečného hodnocení se celý vodní den vydařil. Téměř všichni si pochvalovali možnost pracovat venku a samostatně si organizovat práci. Nikdo neprotestoval, když řešil křížovku či spojovačku plnou záludných otázek z probraného učiva přírodopisu. Nejvíce mě potěšilo zhodnocení dne větou: „My jsme se vlastně celý den učili, ale dneska mi to nevadilo, a dokonce to byla sranda.“ (Marcela Hanáková)