Pilné včelky - tematické vyučování
 

Tématické vyučovaní Pilné včelky proběhlo v třídách 7.A a 7.B na přelomu kalendářního roku 2009/2010. Učivo o včele medonosné je součástí přírodopisu 7. ročníku a ukázalo se jako vhodné a zajímavé pro zpracování v různých předmětech. Obě paralelní třídy se včelkám věnovaly v přírodopise, matematice a českém jazyce. Žáci 7.A pak navíc  ještě anglickém jazyce a 7.B v osobnostní výchově a výtvarné výchově.

Největší prostor dostal tento projekt v přírodopise.  Dvojice, popř.  trojice si vylosovaly konkrétní úkol z nabídky  20 různých témat, např. Kdo žije v úlu?, Proč se včely rojí?, Historie včelařství, Nemoci včel, Co dělá včelař během roku?, Rok v úlu atd. Po týdenní domácí přípravě si  pak děvčata a chlapci  v  hodině přírodopisu hledali  další informace v encyklopediích a knihách z přírodopisu a studovny. Navíc každá dvojice měla k  dispozici internet. Další vyučovací dvouhodinovku se žáci  zabývali  nápaditým zpracováním  údajů a obrázků  na papír šestiúhelníkového formátu. Následovala hodina věnovaná ústní prezentaci jednotlivých skupinek před třídou. Téma včely medonosné bylo také předmětem laboratorních prací. V matematice si žáci díky různým úkolům s včelí tématikou procvičili početní operace s přirozenými, desetinnými a celými čísly a také se zlomky.  Pracovní list obsahoval příklady ze života včel, ale nechybělo  ani  oblíbené  počítání  s tajenkou. V následujících úkolech žáci získávali za správné výsledky kousky obrázku s včelkou nebo zaplňovali buňky včelí plástve se správnými výsledky.
V osobnostní výchově pracovali chlapci a děvčata ve skupinách metodou 635 a hledali odpovědi na otázky, které zajímaly jejich spolužáky.Ve výtvarné výchově pilné včelky ze sedmých tříd tvořily zajímavé obrázky z malých žlutých šestiúhelníků – buněk včelího plástu.  Práce se jim dařila a nápady byly zajímavé.
Nejšikovnější skupina sedmáků se v anglickém jazyce seznámila s novou slovní zásobou týkající se života včel, žáci s chutí plnili úkoly pěkně zpracovaného pracovního listu z internetu. S velmi dobrým výsledkem skončily i anglicky psané práce žáků na téma včela.
V hodinách českého jazyka nechyběl pravopis s včelí tématikou, hledání slov se stejným základem či přísloví týkající se včeliček. Další úkoly byly individuální dle zájmu žáků, někdo skládal básničku, další psal úvahu, jiní tvořili křížovky apod.Vybrané téma zpracovávali žáci se zaujetím. Naprostá většina aktivit proběhla bez problémů a s velmi dobrým výsledkem. Děvčata a chlapci si přidali k základnímu učivu spoustu zajímavostí. Během práce nad daným tématem se výrazně prolínaly jejich znalosti a dovednosti z různých předmětů. Zároveň se zdokonalovali v rozmanitých činnostech – komunikovali a spolupracovali mezi sebou, vyhledávali a zpracovávali informace, vystupovali před publikem, navzájem se hodnotili.  Závěrečná prezentace poslouží ve škole jako výzdoba chodby a projektové učebny.

Marcela Hanáková