Školní rok 2010/2011 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Hodina matematiky v praxi - spolupráce s Nakladatelstvím Fraus (leden 2011)

Průzkum hustoty dopravy - projekt (vloženo 22.11.2010)

"ŠKOLKY" VE ŠKOLE" - PROJEKT (8.11.2010)

Nejste nám lhostejní - projekt 4. třídy (11.11.2010)

Pilné včelky - tematické vyučování

Den Země - Voda na prvním místě (7. B dne 23.4,2010)

Projektové dny v angličtině (10.6. - 11.6.2010)

Plán práce - červen 2011
1.6. Atletický čtyčboj - krajské kolo
3.6. Kampaň na záchranu primátů - ZOO Jihlava
6.6. - 9.6. Vodní turistika - Veselí nad Lužnicí (9. třídy)
7.6. Softbal - okresní kolo
15.6. Poznávací exkurze Terezín (9. třídy)
23.6. Preventivní program - Šikana a zákon (8. třídy)
27.6. Košíková - Poslední šestka (dívky)
28.6. Atletické a zábavné soutěže - MDD
30.6. Nejsportovnější třída - vyhlášení soutěže
30.6. Slavnostní zakončení školního roku

Plán práce - září 2010
3.9. Den bezpečnosti
9.9. Nábor do skautského oddílu
15.9. Slavnostní otevření školní kuchyně
16.9. Zoologická exkurze Budišov ( 8. A, B)
20.9. Poznávací exkurze - Praha: Národní divadlo, Národní muzeum (7.A, B)
21.9. Přespolní běh- školní kolo
23.9. Beseda o Kamčatce
29.9. Exkurze - Brno (6. A, B)
30.9. Poznávací exkurze - Praha - Královská cesta (8. A, B)

Plán práce - říjen 2010
1.10. Přespolní běh - školní kolo
5.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 5. - 7. třídy)
6.10. Kopaná starší chlapci - okrskové kolo
6.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 3. - 4. třídy)
6.10. Městský úřad MB (3. - 4. třídy)
7.10. Přespolní běh - okresní kolo
8.10. - 9.10. Přespání ve škole - 7. B.
9.10. Cyklistické závody - MB obchvat
9.10. Duatlon - závod
9.10. Závody na kolečkových bruslích - MB obchvat
9.1.0 Horácké divadlo Jihlava - pohádka (1. - 2. třídy)
11.10. Stolní tenis - školní kolo (chlapci 5. - 7. třídy)
12.10. Stolní tenis - školní kolo (chlapci 8. - 9. třídy)
14.10. Florbal - okresní kolo (8. - 9. třídy)
15.10. Městské divadlo Brno (2. - 5. třídy)
18.10. Stolní tenis - školní kolo (dívky 5. - 9. třídy)
19.10. Úřad práce a ESKOT (9. třídy)
20.10. Halloween party - 6. ročník
20.10. Přírodovědný klokan
20. - 21.10. Didacta Třebíč (9. třídy - zájemci)
21.10. Výstava foto - MB dříve a dnes
22.10. - 23.10. Přespání ve škole - 6. B.
25.10. Stolní tenis - okresní kolo (výběr 8. - 9. třídy)
26.10. Florbal - mezitřídní turnaj (dívky 5. - 9. třídy)

Plán práce - listopad 2010
1.11. Moderní výuka s Googlem - DVPP
1.11. a 4.11. Energie pro budoucnost - beseda
2.11. HD Jihlava – předplatné – Hlava XXII
8.11. Okrskové kolo v sálové kopané - výběr 6. a 7. tříd
8.11. Stolní tenis – krajské kolo
8.11. „Už vím jak…“ projekt s MŠ
8.11. – 19.11. SCIO testování 9. tříd
9.11. Mezitřídní turnaj ve florbalu - 1. – 3. třídy
11.11. Dům sv. Antonína – 4. ročník (kulturní akce)
12.11. Okresní kolo v sálové kopané - výběr 6. a 7. tříd
11.11. – 12.11. Bajky v Městské knihovně Moravské Budějovice
15.11. Okresní kolo v plavání
16.11. Mezitřídní turnaj ve florbalu (Ch 8. a 9. třídy)
18.11. Okrsková kola ve florbalu – výběr CH 6. a 7. tříd
23.11. Průzkum hustoty dopravy - 2. část
24.11. Krajské kolo v plavání
24.11. Okresní kolo ve florbalu – výběr CH 6. a 7. tříd
25.11. Interaktivní tabule - seminář

Plán práce - prosinec 2010
1.12. Beseda se spisovatelkou - městská knihovna
3.12. Interaktivní tabule - seminář
6.12. Bruslení - 1. stupeň
13. a 15.12. Olympiáda v AJ
17.12. Vánoční turnaj - košíková dívek
20.12. - 21.12. Projektové dny
20.12. - 21.12. Vánoční bruslení
22.12. Pódiové skladby
22.12. Skok vysoký - "Vánoční laťka" (školní kolo)
Městská knihovna - beseda - lidové zvyky

Plán práce - leden 2011
6.1. Florbal - okresní kolo (dívky 8. - 9. tříd)
7.1. Florbal - okresní kolo (výběr 8. - 9. tříd)
10.1. Košíková - mezitřídní turnaj (chlapci 8. - 9. tříd)
12.1. Košíková - mezitřídní turnaj (dívky)
17.1. Košíková - mezitřídní turnaj (5. - 7. třídy)
18.1. Knihovna - beseda pro 1.A a 1.B třídu
25.1. Florbal - krajské kolo (dívky 8. - 9. tříd)
26.1. Vybíjená - školní kolo (2. - 5. třídy)
27.1. Diagnostika třídního kolektivu - 2. třída (STŘED)
27.1. "Už vím jak..." - projekt s MŠ
28.1. Lyžařský výcvik - Vrchlabí (7. třídy)

Plán práce - únor 2011
3.2. Kampaň ZOO Jihlava - 1. část
8.2. Diagnostika třídního kolektivu - 3. třída (STŘED)
8.2. Vybíjená - okrskové kolo (4. - 5. třída)
11.2. Sálová kopaná (1. - 2. třída)
17.2. Diagnostika třídního kolektivu - 2. třída (STŘED)
17.2. Jak jednají nejmenší (1. a 2. třída - STŘED)
18.2. Knihovna - Popletené pohádky (2. třída)
18.2. Přespání ve škole - 7. B
21.2. - 25.2.2011 Jarní prázdniny

Plán práce - březen 2011
1.3. Školní kolo biologické olympiády
1.3. HD Jihlava - "Bůh masakru" (3. - 9. třída)
2.3. Diagnostika třídního kolektivu - 3. třída (STŘED) 2. část
3.3. Diagnostika třídního kolektivu - 2. třída (STŘED) 2. část
9.3. Přehazovaná - mezitřídní turnaj (2. - 5. třída)
11.3. Preventivní program - (Ne)bezpečně na síti (4. třída)
11.3. !Popletené pohádky" - 2. třída - knihovna MB
14.3. Bruslení - 1. stupeň
14.3. "Slušné chování" - 3. třída (Městská knihovna)
16.3. Anglické divadlo (5. - 8. ročník)
17.3. Košíková - okresní kolo (dívky 8. - 9. tříd)
18.3. Košíková - okresní kolo (chlapci 8. - 9. tříd)
18.3. Preventivní program - !Mám se rád?" - 6. třídy
18.3. Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN (2. - 9. třída)
21.3. Kulturní pragmam - JEDNOTA MB
22.3. AJ - beseda s rodilým mluvčím - 5. ročník
23.3. Košíková - okresní kolo (dívky 6. - 7. tříd)
23.3. Diagnostika třídního kolektivu - 3. třída (STŘED) 3. část
24.3. Badminton (6. - 9. třídy)
24.3. "Kluci a holky pojďte hrát fotbal" - 1. a 2. třída
24.3. Pythagoriáda - okresní kolo (6. - 8. ročník)
29.3. Matematická olympiáda 4. a 5. ročník - Třebíč
29.3. Čas proměn - 6. ročník
30.3. Přehazovaná - okrskové kolo (4.- 5. třída)

Plán práce - duben 2011
1.4. Soutěž ke dni ptactva
3.4. Horácké Divadlo Jihlava - Mem'zelle Nitouche
5.4. a 12.4. Okresní kolo biologické olympiády
6.4. Přehazovaná - okresní kolo (4. a 5. třídy)
6.4. a 13.4. Činnostní seminář
6.4. Jam lépe myslet v AJ - seminář
8.4. Košíková - krajské kolo (dívky 6. a 7. třídy)
12.4. DDM BUDÍK - recitační soutěž
12.4. a 13.4. Čtenářská gramotnost - seminář
15.4. Dům sv. Antonína - návštěva obyvatel - 4. třída
18.4. Silácký čtyřboj (5. - 9. třídy)
18.4. Diagnostika třídního kolektivu - 4. část
19.4. - 21.4. Konference "Počítač ve škole 2011"
20.4. Fotbal - mezitřídní turnaj (1. - 4. třídy)
20.4. Košíková - Velikonoční turnaj (dívky)
27.4. a 28.4. První pomoc do škol
29.4. Exkurze ČOV - 8.B

Plán práce - květen 2011
2.5. Softbal - školní kolo (6. - 9. třídy)
2.5. Minifotbal - Mc Donald's Cup - okrskové kolo (1. - 5. třídy)
2.5. První pomoc do škol - záchranka - 8.B
2.5. Čistírna odpadních vod - 8.A
3.5. První pomoc do škol - záchranka - 8.A
3.5. Dopravní výchova - 4. třída
3.5. HD Jihlava - Plynové lampy (3. - 9. třídy)
5.5. Preventivní program - (Ne)bezpečně na síti - 5. třída
6.5. - 8.5. Jarní víkendovka na Kdousově (přírodovědný seminář - 8. třídy)
9.5. Poznávací exkurze JE Dukovany - 9. třídy
9.5. Divadlo ZŠ Nové Syrovice (1. - 5. třídy)
10.5. Plavání - školní kolo
11.5. Úřad práce + ESKO-T
18.5. Pohár rozhlasu - okresní kolo (6. -7. třídy)
18.5. Kompetence pro život - seminář
19.5. Pohár rozhlasu - okresní kolo (8. - 9. třídy)
19.5. Preventivní program - Mezilidská tolerance - 7. třídy
20.5. Primární prevence - seminář
21.5. Košíková - Basketbal proti drogám
23.5. Fotbal - mezitřídní turnaj
23.5. Alpy - beseda (1. - 9. třídy)
24.45. Dyslektická olympiáda - okresní kolo (3. - 4. třídy)
24.5. - 25.5. Happy English Days - projektový den - 5. třída
26.5. Seminář - Primární prevence
30.5. Focení tříd