Školní rok 2012/2013 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012

červen 2013
04.06. Výlet 5. třída - Podyjí - naučná stezka
05.06. Výlet 1. a 2. třída - Jaroměřice nad Rokytnou
07.06. Biologická olympiáda - krajské kolo - 7. třída
11.06. Atletický trojboj - okresní kolo (1. - 5. třída)
11.06. Dopravní výchova na hřišti - 4. třída
13.06. Informační schůzka budoucích prvňáčků
13.06. - 15.06. Výlet 8. A - Kdousov
18.06. - 19.06. Výlet 7. A - Chmelnice
19.06. - 20.06. Výlet 8. B - Vranov
20.06. - 21.06. Výlet 6. B. - Kdousov
20.06. Košík plný rozumu - celostátní kolo
24.06. Sportovní den se ZŠ TGM
25.06. Bez dozoru - divadlo 9. B (3. - 9. třídy)
26.06. Poslední šestka - basketbal
27.06. Na Olympu - divadlo ZŠ TGM
28.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2013
02.05. Fotbal - mezitřídní turnaj (6. - 9. třídy)
02.05. Košík plný rozumu - krajské kolo (4. - 7. třída)
07.05. Úřad práce Třebíč + Eskot (8. třídy)
09.05. - 10.05. První pomoc do škol - kurzy (8. třídy)
09.05. Exkurzze Brno - 6. ročník
10.05. Divadlo Nové Syrovice (1. - 5. třídy)
10.05. Majáles - akce GMB
10.05. Mc DONALD´s Cup - okresní kolo
10.05. Beseda - Městská knihovna - 6. b
13.05. První pomoc - záchranka - 8. A
13.05. Čistírna odpadních vod - exkurze (8. B)
13.05. Dopravní výchova - 3. třída
13.05. Setkání se starostou města - basketbal
14.05. První pomoc - záchranka - 8. B
14.05. O Slunečníkovi ... - pohádka (1. - 3. třídy)
14.05. Obnovitelné zdroje energie Třebíč (9. třídy)
15.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (6. - 7. třídy)
15.05. FRAUS - otevřená hodina - 1. třída
15.05. Kinderiáda - atletická soutěž 1. stupeň
15.05. Ekosoutěž - 1. třída - 1. místo - předávání Třebíč
16.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (8. - 9. třídy)
17.05. Softbal - okresní kolo (7. - 9. třídy)
17.05. Zlatá nit - projektový den (6. třídy)
17.05. Beseda Městská knihovna - 7. B, 8. B
18.05. Zpívání v dešti - Horácké divadlo Jihlava
20.05. Čistírna odpadních vod - exkurze (8. A)
20.05. - 21.05. Beseda "Hanin kufřík" - 9. ročník (Městská knihovna)
21.05. DYS olympiáda - 1. stupeň
22.05. Fotografování
27.05. Výlet - 3. třída
27.05. Právní vědomí - beseda (9. třída)
28.05. Terezín - poznávací exkurze (9. třídy)
29.05. Konzultace
29.05. Atletický čtyřboj - krajské kolo
30.05. Výlet - 4. třída
31.05. Den dětí - sportovní den

duben 2013
02.04. Vybíjená - školní kolo (2. - 3. třída)
02.04. Přehazovaná - mezitřídní turnaj (4. - 5. třída)
03.04. SCATE - testování AJ
10.04. Biologická olympiáda - okresní kolo (6. - 7. třídy)
19.04. ZŠ Náměšť nad Oslavou - návštěvní den
23.04. Žijeme se seniory - beseda (6. A, 6. B)
26.04. FRAUS - otevřená hodina matematiky - 1. třída
26.04. Basketbal - krajské kolo v Jihlavě (starší dívky)
29.04. Minifotbal - Mc Donald´s Cup - okrskové kolo (2. - 5. třída)
30.04. Prevence dětských úrazů - beseda (3. třída)
30.04. Projekt s MŠ Fišerova - 1. třída
30.04. Plavání - školní kolo

březen 2013
04.03. Bruslení - 1. stupeň
04.03. Multipolis - projekt 6. A
07.03. Multipolis - projekt 9. ročník
07.03. - Městská knihovna - beseda (1. třída)
07.03. Městská knihovna . projekt (2. třída)
08.03. Multipolis - projekt 6. B
08.03. Zdravá pětka - beseda - 9. B
11.03. - 14.03. Informační centrum Třebíč - (1. - 6. ročník)
11.03. Obnovitelné zdroje energie - 3. - 5. třída
12.03. Obnovitelné zdroje energie - 1. - 2. třída
12.03. Matematická olympiády - 4. - 5. třída
12.03. Informační centrum Třebíč - 1. třída
13.03. Informační centrum Třebíč - 6. A + 6. B
13.03. Obnovitelné zdroje energie - 6. A + 6. B
14.03. Informační centrum Třebíč - 3. a 4. třída
14.03. Obnovitelné zdroje energie - 3. a 4. třída
18.03. Basketbal - okresní kolo - dívky - 6. a 7. třída
18.03. kulturní vystoupení - jednota
19.03. Basketbal - okresní kolo - dívky - 8. a 9. třída
22.03. Mezinárodní matematická soutěž - KLOKAN
25.03. Městská knihovna - beseda - 3. třída
25.03. Velikonoční anglické odpoledne (1. třída + MŠ)
26.03. Basketbal - okresní kolo - chlapci - 8. a 9. třída
27.03. Velikonoční turnaj v basketbalu

únor 2013
04.02. Florbal - mezirřídní turnaj (3. a 4. třída)
04.02. - 08.02. Diagnostika znalostí - testování (9. ročník)
07.02. Zdravá Pětka - beseda pro 1. a 2. třídu
08.02. Vybíjená - okrskové kolo (4. a 5. třída)
18.02. Zdravá Pětka - beseda pro 3. a 5. třídu
18.02. Biologická olympiáda - kat. D
21.02. Zdravá Pětka - beseda pro 4. a 9. třídu
21.02. Vybíjená - okresní kolo - 4. a 5. třída
25.02. Zdravá Pětka - beseda pro 7. třídu
25.02. karneval - 3. třída
26.02. Testování průřezových témat - 9. ročník
26.02. - 27.02. Olympiáda v AJ (7. a 8. třída)
27.02. - 28.02. Testování průřezových témat - 8. ročník

leden 2013
08.01. "Už vím jak ..." - projekt s MŠ (předškoláci)
09.01. Dopoledne s angličtinou (projekt s GMB)
23.01. Pedagogická rada
25.01. Konverzační soutěž v angličtině - školní kolo
25.01. - 26.01. - Zápis do 1. třídy
27.01. LVVZ - Beskydy (Velké Karlovice" - 7. a 9. třídy)
28.01. Zdravá Pětka - beseda pro 6. třídy
30.01. Konzultace
30.01. Přebor škol v šachu - krajské kolo
31.01. Zdravá Pětka - beseda pro 8. třídu

prosinec 2012
01.12. Halová kopaná - okrsek (6. - 7. třída)
03.12. - 12.12. Florbal - mezitřídní turnaj (6. - 9. tříd). Partnerem akce je VZP České republiky.

07.12. Florbal - okresní kolo chlapci (8. - 9. třída)
10.12. Plavání - okresní kolo a krajské kolo (3. - 9. třídy)
10.12. "Už vím jak" - projekt s MŠ
11.12. - 13.12. Vystoupení pro MŠ - Rosteme četbou
17.12. Vánoční koncert pěveckých sborů pro 1. stupeň
17.12. Besedy s kynologem
18.12. Vánoční dílny - volné téma
19.12. Košíková - Vánoční turnaj dívky (6. - 9. třída)
19.12. Vánoční herny (1. - 9. třída)
19.12. Vánoční koncert pro MŠ a veřejnost
19.12. Divadlo (1. a 2. třída)
20.12. Pódiové skladby - školní kolo (5. - 9. třída)
20.12. Vánoční laťka - skok vysoký (6. - 9. třída)
21.12. Hvězdy z Havlajdy (přehlídka talentů)

listopad 2012
01.11. Florbal - mezitřídní turnaj 8. a 9. tříd
01.11. Halová kpaná - okrskové kolo (6. - 7. třída)
01.11. Stolní tenis - oktresní kolo (6. a 7. třída)
02.11. Stolní tenis - okresní kolo (8. a 9. třída)
05.11. Školní kolo olympiády v ČJ
06.11. Beseda s Petrou Braunovou (4. a 5. třída)
92.11. Stolní tenis - krajské kolo (starší dívky)
20.11. Městská knihovna - beseda (3. třída)21.11. Právní minimum - seminář
21.11. Seminář - právní minimum
21.11. Velká zvířecí poznávačka (2. - 5. třída)
22.11. Dopravní výchova - 4. třída
26.11. Den otevřených dveří
27.11. Florbal - okresní kolo (dívky 8. a 9. třída)
27.11. Koncert Pavla Nováka (1. stupeň)
28.11. Beseda se spisovatelem J. Svitákem (4. - 6. třída)
30.11. Florbal - okresní kolo (chlapci 8. a 9. třída)

říjen 2012
03.10. Přespolní běh - okresní kolo
08.10. Městká knihovna - beseda (5. třída)
04.10. a 11.10. Preventivní program - 3. třída
11.10. Malá kopaná - okrsek (8. a 9. třída)
11.10. - 12.10. Spaní ve škole - 6. B
12.10. Přespolní běh - krajské kolo
16.10. Turnaj ve stolním tenise - školní kolo (dívky)
16.10. Divadélko pro školy
17.10. a 18.10. Akce s MŠ
22.10. Úřad práce - exkurze (8. a 9. třída)
22.10. a 29.10. Halloween v hodinách AJ (7. ročník)
23.10. Den stromů - obora Lesonice (4. - 6. třída)
23.10. Turnaj ve stolním tenise - školní kolo (mladší chlapci)
24.10. Beseda - Grónsko (4. - 9. třída)
24.10. Tonda obal - Ekologický program
24.10. Turnaj ve stolním tenise - školní kolo (starší chlapci)
29.10. Malá kopaná - okresek (6. a 7. třída)
30.10. Halloween party (6. ročník)

září 2012
07.09. Exkurze - Masné krámy Moravské Budějovice (5. třída)
10.09. Exkurze -Národní divadlo (7. třídy)
17.09. Přespolní běh - školní kolo
17.09. Školení ped. pracovníků - práce s měřícími pomůckami Vernier
21.09. Anglické divadlo (4. - 9. třída)
26.09. Exkurze - praha - královská cesta (8. třídy)
26.09. Atletický čtyřboj - Třebíč
27.09. Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu