Školní rok 2013/2014 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 

červen 2014
02.06. - 05.06. Vodácký kurz - 9. ročník
03.06. Beseda - domácí mazlíčci
03.06. Beseda - Lovci mamutů
05.06. Besedy o sexuální výchově - 6. - 8. ročník
06.06. beseda - městská knihovna - 7. ročník
06.06. Přespání ve škole - 6. B
09.06. - 11.06. Výlet 7. B - Biskupice
10.06. Výlet 3. a 5. třídy - Šiklův mlýn
10.06. pasování na čtenáře - 1. třídy
11.06. Výlet 4. třídy - Vranov - ekologická stezka '
11.06. Terezín - exkurze 9. tříd
12.06. Atletický čtyřboj - okresní kolo (1. - 5. třída)
12.06. Řekni drogám NE - besedy (5. - 9. třídy)
12.06. - 14.06. Výlet 8. A - Vranov
13.06. Výlet 6. tříd - Znojmo
17.06. - 18.06. Výlet 7. A - (TZ Kdousov)
23.06. Pedagogická rada
23.06. Sportovní soutěže se ZŠ TGM
24.06. Sportovní den
25.06. Pohádky ... a jak to bylo dál - divadlo (1. - 9. třídy)
25.06. Basketbal - Poslední šestka (dívky 6. - 9. třídy)
26.06. Divadlo ZŠ TGM
27.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2014
02.05. Fotbal - mezitřídní turnaje
02.05. Beseda s J. Opatřilem - spisovatel (6. - 9. třída)
09.05. ABC archeologie - beseda (4. - 5. třída)
09.05. První pomoc do škol - záchranka - 8. třídy
13.05. Divadlo ZŠ Nové syrovice - 1. stupeň
13.05. Pohár rozhlasu - (6. - 7. třída )
14.05. Pohár rozhlasu - (8. - 9. třída)
14.05. Soutěž mladých zdravotníků - 8. třída
14.05. Okresní kolo Pythagoriády
15.05.Softbal - okresní kolo (7. - 9. třída)
20.05. Pohár rozhlasu - krajské kolo
21.05. Prevence dětských úrazů - 3. třída
23.05. Focení tříd
26.05. Úřad práce + ESKO-T - exkurze - 8. třídy
26.05. Holocaust - beseda - 9. A
27.05. Dys olympiáda (2. - 5. třída)
28.05. Lubomír Műler - beseda (8. - 9. třída)
28.05. Atletický čtyřboj - krajské kolo
29.05. Výlet 1. a 2. tříd - Telč
30.05. Biologická olympiáda - krajské kolo

duben 2014
01.04. Hledání jara - přírodopisný seminář - 8. A,B
01.04. Vybíjená - školní kolo (2. a 3. třída)
01.04. Přehazovaná - mezitřídní turnaj (4. a 5. třída)
02.04. a 03.04. E-ON - program
04.04. Noc s Andersenem - přespání 7. B
08.04. Prevence dětských úrazů - 3. třída
08.04. Okresní kolo biologické olympiády - kat. D
09.04. První pomoc - beseda 8. tříd
10.04. Krajské kolo v basketbalu - mladší dívky
10.04. Velká Morava - beseda (7. a 8. třídy)
14.04. a 15.04. ČOV Moravské Budějovice - 8. třídy
14.04. - 23.04. - Zdravá pětka - beseda (1. - 7. ročník)
14.04. - Městská knihova - beseda pro 4. ročník
16.04. - Velikonoční turnaj ZŠ TGM
22.04. - Městská knihovna - beseda pro 3. ročník
28.04. Plavání - školní kolo (3. - 9. třídy)
29.04. Mc Donald's Cup - okrskové kolo (1. - 5. třída)
30.04. Dopravní výchova - 4. třída

březen 2014
04.03. Okresní kolo matamatické olympiády (4. - 5. třída)
04.03. Okresní kolo - basketbal - starší chlapci
05.03. Knihovna Moravské Budějovice - beseda pro 1. ročník (Krteček)
06.03. Krajské kolo - basketbal - starší chlapci
18.03. Okresní kolo - basketbal - starší dívky
19.03. Bruslení - první stupeň
21.03. a 27.03. První pomoc - 8. ročník
24.03. Jednota - kulturní vystoupení
26.03. Okresní kolo - basketbal - mladší dívky
26.03. Okresní kolo biologické olympiády - kat. C

únor 2014
02. - 08.02. Lyžařský kurz - Beskydy Velké Karlovice (4. - 5. třída)
07. - 08.02. Zápis do 1. třídy
10.02. Florbal - mezitřídní turnaj (3. - 4. třída)
10.02. Vybíjená - okrskové kolo (4. - 5. třída)
13.2. Vybíjená - okresní kolo (4. - 5. třída - dívky)
14.2. Vybíjená - okresní kolo (4. - 5. třída - chlapci)
18.2. - 19.2. AJ - okresní kolo konverzační soutěže
23.02. - 01.03. Lyžařský kurz - Hutisko - Solanec (7. + 9. třída)
25.02. Exkurze - ekologické centrum Chaloupky - 3. třída

leden 2014
06.01. Florbal - mezitřídní turnaj (1. a 2. třída)
06.01. Košíková - mezitřídní turnaj (dívky 8. a 9. třída)
07.01. Konverzační soutěž v AJ - poslechová část
08.01. Vybíjená - školní kolo (4. a 5. třídy)
14.01. Konverzační soutěž v AJ - ústní část
15.01. "Už vím jak ..." - projekt s MŠ (1. a 2. třída)
22.01. Konzultace pro rodiče
27.01. Pedagogická rada
28.01. Školní kolo biologické olympiády - kat. C
29.01. Školní kolo biologické olympiády - kat. D
30.01. Projekt s GMB (výběr 9. tříd)

prosinec 2013
04.12. Mikuláš
04.12. Bruslení - první stupeň
10.12. Florbal - krajské kolo mladších žákyň
11.12. "Už vím jak ..." - projekt s MŠ
17.12. Bruslení - druhý stupeň
18.12. Košíková - vánoční turnaj (dívky 6. - 9. třída)
19.12. Pódiové skladby - soutěž
19.12. Vánoční laťka - skok vysoký
19.12. Městská knihovna - beseda 2. třída
20.12. Národní parky v USA - beseda

listopad 2013
05.11. Stolní tenis - krajské kolo
06.11. Besedy se spisovatelkou P. Dvořákovou
11.11. Dopravní výchova - 4. třída
20.11. Florbal - mladší žáci - okrsek
20.11. Nepál - beseda (4. - 9. třídy)
21.11. Florbal - starší žáci - okrsek
21.11. Akce MŠ a prvních tříd - výlet do Třebíče
26.11. Florbal - dívky (6. - 9. ročník) - okrsek
27.11. Městská knihovna - beseda 6. B
28.11. Okresní a krajské kolo v plavání
28.11. Florbal - mladší žáci - okres
29.11. Florbal - starší žáci - okres

říjen 2013
od 1.10. Florbal - mezitřídní turnaj (dívky 5. - 9. třídy)
od 1.10. Stolní tenis - školní kolo (chlapci 6. - 9. třídy)
03.10. Přespolní běh - okresní kolo
04.10. Besedy se spisovatelkou P. Braunovou (2. - 5. třídy)
10.10. Minifotbal - okrskové kolo (8. - 9. třídy)
10.10. Stolní tenis - krajské kolo
11.10. Exkurze 6. ročník - Antropos, Technické muzeum Brno
11.10. Fotbal - okrskové kolo (8. - 9. třídy)
14.10. Projekt MŠ - spolupráce s prvními třídami
15.10. Divadélko pro školy (1. - 9. třídy)
15.10. Stolní tenis - školní kolo (dívky 5. - 9. třídy)
17.10. Didacta Třebíč
17.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 8. - 9. třídy)
18.10. Minikiopaná - pkresní kolo - starší žáci
23.10. Halloween - 6. ročník
23.10. Beseda v městké knihovně - 1. třídy
24.10. Úřad práce Třebíč - 9. třídy
24.10. Stolní tenis - okresní kolo (8. - 9. třídy)
25.10. Stolní tenis - okresní kolo (6. - 7. třídy)
25.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 6. - 7. třídy)
31.10. Halová kopaná (dívky, chlapci - 6. - 7. třídy)

září 2013
05.09. Skauti - nábor nových členů
06.09. Den dětí - 6. - 9. ročník
10.09. Hygiena chrupu - beseda pro 1. - 5. ročník
12.09. Exkurze - Národní divadlo - 7. ročník
20.09. Exkurze - Planetárium - 5. ročník
23.09. Přespolní běh - školní kolo (3. - 9. třídy)
25.09. Exkurze - Praha - Královská cesta - 8. ročník
25.09. Atletika - čtyřboj (okresní kolo Třebíč)