Školní rok 2014/2015 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012
Plány práce a akce ve školním roce 2012/2013
Plány práce a akce ve školním roce 2013/2014

červen 2015
02.06. Výlet 5. a 6.A - Planetárium
03.06. Rolnička -vystoupení
04.06. Fotografování
05.06. Pasování prvňáčků na čtenáře - městská knihovna
05.06. Přespání ve škole - 9. A
07.06. - 09.06. - Výlet 8. B - Biskupice
08.06. - 11.06. - Vodácký kurz (9. ročník)
09.06. Výlet 1. a 2. třídy - Jihlava
12.06. Výlet 6. ročník - Hrad Veveří
12.06. Výlet 7. ročník - Znojmo
15.06. HD Jihlava - Bajaja (1. stupeň)
16.06. Terezín - poznávací exkurze pro 9. ročník
17.06. - 18.06. Výlet 8.A - Vranovská přehrada
22.06. Canisterapie - výukový program se psem (6. - 7. ročník)
23.06. Canisterapie - výukový program se psem (8. - 9. ročník)
24.06. Pedagogická rada
24.06. Sférické divadlo (1. - 9. třídy)
25.06. Divadlo ZŠ TGM (1. - 9. třídy)
26.06. Kopupaliště - (1. - 9. třídy)
29.06. Canisterapie - výukový program se psem (1. - 5. ročník)
30.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2015
04.05. - 07.05. Bezpečně na cestě - projekt dopravní výchovy (2. stupeň)
05.05. DYS olympiáda (4. a 5. ročník)
11.05. - 15.05. Bezpečně na cestě - projekt dopravní výchovy (1. stupeň)
13.05. Divadlo Nové Syrovice (1. stupeň)
13.05. Soutěž mladých zdravotníků (8. - 9. třída)
13.05. Pohár rozhlasu (6. - 7. třída)
13.05. Pythagoriáda - okresní kolo
14.05. Pohár rozhlasu (8. - 9. třída)
20.05. Divadlo - divadelní kroužek ZŠ Havlíčkova
25.05. Bajaja - HD Jihlava (1. stupeň)
27.05. Focení tříd
28.05. PERU - beseda pro 4. - 9. třídy

duben 2015
01.04. První pomoc do škol - beseda pro 8. ročník
01.04. Baskatbal - velikonoční turnaj
08.04. Listování - beseda v knihovně (3. - 7. ročník)
13.04. První pomoc do škol - záchranka - 8. ročník
14.04. Prevence dětských úrazů - 3. třída
16.04. Úřad práce + ESKOT - 8. ročník
16.04. Recitační soutěž - Upovídaný budík (1. - 5. ročník)
20.04. Myslivecká výstava - 7. ročník
21. - 22.04. Přespání ve škole - 5. třída
23.04. Masné krámy - exkurze - 6. B
23.04. Muzeum - exkurze 8. A
23.04. Všeználek - vědomostní soutěž (5. ročník)
23.04. Biologická olympiáda - okresní kolo pro 6. - 7. ročník
27.04. HD Jihlava - Lakomec (8. a 9. ročník)
27.04. Biologická olympiáda - okresní kolo pro 8. - 9. ročník

březen 2015
01. - 08.03. LVVZ - Krkonoše (8. a 9. ročník)
02.03. Městská knihovna - beseda pro 4. ročník
03.03. Okresní kolo matematické olympiády (4. - 5. ročník)
06.03. Beseda - Jiří Dědeček
16.03. Zdravé zoubky - beseda pro 1. třídu
17.03. Divadlo Beseda (1. - 4. třída)
20.03. První pomoc do škol - beseda (8. ročník)
20.03. Krajské kolo v basketbalu - starší dívky
20.03. Matematický klokan - 4. a 5. třída
24.03. Pythagoriáda - matematická soutež pro 5. ročník
25.03. Bruslení - 1. stupeň
25.03. Poselství Velikonoc - projekt pro 4. a 5. třídu
26.03. Divadélko pro školy (1. - 9. ročník)
30.03. Republikové finále ve florbalu - starší dívky

únor 2015
12.02. Don Quijote de la Ancha - divadlo pro 5. - 9. ročník
12.02. Florbal - bařáž o postup do republikového kola ve florbalu (dívky)
12.02. Vybíjená - okrskové kolo (4. - 5. třída)
13.02. - 14.02. - Zápis do 1. třídy
15.02. - 21.02. - Lyžařský kurz - Velké Karlovice (5. - 7. ročník)
18.02. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ (6. - 7. ročník)
19.02. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ (8. - 9. ročník)
24.02. Basketbal - okresní kolo (starší chlapci)
26.02. Basketbal - okresní kolo (starší dívky)

leden 2015
12.01. Školní kolo konverzační soutěže v AJ
12.01. Školní kolo biologické olympiády - kat. D
13.01. Školní kolo biologické olympiády - kat. C
20.01. Už vím jak ... - projekt s MŠ (1. a 2. třída)
21.01. Konzultace pro rodiče + sběr papíru
26.01. Pedagogická rada
28.01. GMB - návštěva školy s ukázkami výuky
29.01. Karneval - 1. stupeň
29.01. Vysvědčení za 1. pololetí

prosinec 2014
02.12. Florbal - okresní kolo (dívky 6. - 7. třída)
03.12. Florbal - okrskové kolo (chlapci 8.- 9. třída)
05.12. Mikuláš
09.12. Matematická olympiáda + matematický oříšek - školní kolo
10.12. Bruslení 1. stupeň
11.12. Už vím jak ... - projekt s MŠ (3.- 5. třída)
15.12. Vánoční besídka ve ŠD
17.12. Poznávejme zvířata - besedy
18.12. Košíková - turnaj dívek (6. - 9. ročník)
19.12. Pódiové skladby - soutěž
19.12. Vánoční laťka - skok vysoký (6. - 9. ročník)
19.12. Třídní akce

listopad 2014
03.11. - 07.11. Sběr kaštanů
05.11. Halová kopaná - okrskové kolo (6. - 7. ročník)
10.11. Stolní tenis - krajské kolo (starší dívky)
10.11. Kapřík Mertlík - beseda
12.11. Úřad práce Třebíč - 9. ročník
12.11. Halová kopaná - okresní kolo
19.11. Pedagogická rada
20.11. Čas proměn - besedy pro 8. a 9. ročník
25.11. Florbal - okrskové kolo (chlapci 8. - 9. ročník)
26.11. Florbal - okrskové kolo (chlapci 6. - 7. ročník)
26.11. Basketbal - okresní kolo (dívky 8. - 9. ročník)
26.11. Čas proměn - besedy pro 5. - 7. ročník
26.11. Konzultace
27.11. Plavání - okresní a krajské kolo
28.11. Florbal - okresní kolo (chlapci 6. - 7. ročník)

říjen 2014
01.10. Přespolní běh - okresní kolo
06.10. - 14.10. Stolní tenis - školní kolo
07.10. Minifotbal - okrskové kolo (8. a 9. ročník)
07.10. Semafor, Osvobozené divadlo (6. - 9. ročník)
08.10. L. Whitcroft - čtenářská gramotnost
15.10. Budišov - Zoologická exkurze - 8. ročník
16.10. Didacta Třebíč
21.10. Knihovna Moravské Budějovice - beseda pro 1. třídu
22.10. GLOBE GAMES - účast na akci ZŠ TGM
22.10. Den stromů - Lesonice
23.10. Stolní tenis - okresní kolo (8. - 9. ročník)
24.10. Stolní tenis - okresní kolo (6. - 7. ročník)
30.10. Halleweenské odpoledne - 6. ročník
31.10. Poznávací exkurze Brno - 6. ročník

září 2014
01.09. Slavnostní zahájení školního roku
02.09. Nábor do skautského oddílu
03.09. Poznávací exkurze - Národní divadlo (7.AB)
05.09. Přespání ve škole - 7.A
06.09. Noc s netopýry - program přírodopisného semináře
17.09. Poznávací exkurze - Praha - Královská cesta (8.AB)
18.09. Přespolní běh - školní kolo (1. - 9. třídy)
24.09. Atletický čtyřboj - okresní kolo
25.09. Síla lidskosti - beseda pro 8. a 9. třídy