Školní rok 2015/2016 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012
Plány práce a akce ve školním roce 2012/2013
Plány práce a akce ve školním roce 2013/2014
Plány práce a akce ve školním roce 2014/2015

červen 2016
01.06. Konzultace
01.06. Atletický čtyřboj - krajské kolo
01.06. Muzeum - řemesla na venkově - 6. C
03.06. Den dětí - sportovní den
06. - 17.06. Školní výlety
06. - 09. Vodní turistika - 9. ročníky
08.06. HD Jihlava - Romeo a Julie - 7. - 9. ročník
09.06. Dopravní výchova na hřišti - 4. třída
10.06. Muzeum - řemesla na venkově - 8. B
16.06. Muzeum - řemesla na venkově - 9. B
19.06. Triatlon
21.06. HD Jihlava - Médeia - 6. - 7. ročník
21.06. Muzeum - řemesla na venkově - 8. A
22.06. Pedagogická rada
22.06. Muzeum - řemesla na venkově - 3. třída
22.06. Muzeum - řemesla na venkově - 1. třída
22.06. Olympijský běh - zájemci
23.06. Muzeum - řemesla na venkově - 7. B, 4. třída
24.06. Poslední šestka - basketbal
24.06. Muzeum - řemesla na venkově - 1. a 2. třídy
27.06. Divadlo ZŠ TGM
28.06. Divadlo ZŠ Havlíčkova
29.06. Stařenka Morava - program - 1. - 5. třída
30.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2016
02.05. Čistírna odpadních vod - exkurze - 8. A
02.05. Prevence dětských úrazů - 3. třída
03.05. Kopaná - MC Donald´s - 2.- 5. třída
04.05. Atletický čtyřboj - 2. - 5. třída
05.05. Dopravní výchova - teorie - 4. třída
06.05. Soutěž mladých zdravotníků - 8. - 9. třída
06.05. Majáles
09.05. Čistírna odpadních vod - exkurze - 8. B
10.05. Divadlo - ZŠ Nové Syrovice - 1. stupeň
11.05. Bojíš se žít offline? - beseda - 8. ročník
12.05. Dys olympiáda - 4. a 5. třída
13.05. Softbal - okresní kolo
17.05. Pohár rozhlasu - 6. a 7. třída
18.05. Pohár rozhlasu - 8. a 9. třída
18.05. Besedy o EU - 7.- 9. ročník
18.05. Biologická olympiáda - krajské kolo kat. C
18.05. Školská rada
23.05. První pomoc - záchranka - 8. B
23.05. Muzeum - Řemesla na venkově - 7. A
24.05. Muzeum - Řemesla na venkově - 6. ročník
25.05. První pomoc - záchranka - 8. A
26.05. Exkurze Praha - Královská cesta - 8. ročník
26.05. Biologická olympiáda - krajské kolo kat. D
27.05. Úřad práce + ESKO-T - exkurze - 8. ročník
30.05. Fotografování
31.05. Dravci - 1. - 9. ročník

duben 2016
01.04. Besketbal - krajské kolo (dívky)
04.04. OBEC - MÚ exkurze 6.C
06.04. Pedagogická rada
07.04. Beseda o komiksu (knihovnaú - 7.B
13.04. Konzultace pro rodiče
13.04. OBEC - MÚ exkurze 6.B
13.04. Basketbal - krajské kolo (ch - 6. a 7. ročník)
14.04. Knihovna - beseda "Handicapovaní" - 4. třída
21.04. Biologická olympiáda - 6. a 7. ročník
21.04. OBEC - MÚ exkurze 6.A
26.04. Školní závody v plavání
27.04. Knihovna - beseda (A. Lingerdová) - 3. třída
28.04. Plavání - školní závody
29.04. První ppomoc do škol - 8. ročník

březen 2016
01.03. Matematická soutěž (4. a 5. třídy)
02.03. Basketbal - okresní kolo (8. a 9. třídy - dívky)
03.03. Basketbal - okresní kolo (8. a 9. třídy - chlapci)
08.03. Beseda se spisovatelem - J. Opatřil (1. - 5. třída)
09.03. Bruslení - 1. stupeň
březen - První pomoc do škol - beseda (8. třídy)
16.03. Basketbal - okresní kolo (6. a 7. třída dívky + chlapci)
17.03. - 18.03. Florbal - republikové finále
18.03. Matematický klokan (6. - 9. třída)
21.03. Pythagoriáda - 5. třída
23.03. Basketbal - výběr dívek
23.03. Knihovna - beseda - 1.A

únor 2016
04.02. Třídní karneval - 4. třída
od 15.02. Florbal - mezitřídní turnaj (3. a 4. třída)
16.02. Baráž o republikové finále - florbal (8. a 9. třída - dívky)
16.02. Vybíjená - okresní kolo (4. a 5. třída)
18.02. Lesnická soutěž - 9. A
18.02. Konverzační soutěž AJ - 7. třídy
19.02. Konverzační soutěž AJ - 9. třídy

leden 2016
04.01. Městská knihovna - beseda - 9. A
od 04.01. Florbal - mezitřídní turnaj (1. a 2. třída)
od 05.01. Košíkovýá - mezitřídní turnaj (8. a 9. třídy - dívky)
11.01 - 14.01. "Už vím jak ..." - projekt s MŠ
od 12.01. Vybíjená - školní kolo (4. a 5. třída)
20.01. Konzultace pro rodiče
22.01. - 23.01 Zápis do 1. třídy
25.01. Pedagogická rada
27.01. Vybíjená - okrskové kolo (4. a 5. třída)
28.01. vysvědčení za 1. pololetí

prosinec 2015
01.12. Florbal - okresní kolo dívek
02.12. Florbal - krajské kolo mladší dívky
02.12. Florbal - okresní kolo chlapců
02.12. Projekt "Už vím jak ..."
03.12. Akce školní družiny - vaření s maminkami
03.12. NP Podyjí - beseda - 2. třída
04.12. Mikulášká nadílka - 1. stupeň
08.12. Florbal - krajské kolo - starší dívky
11.12. Městská knihovna - beseda pro 8. B
11.12. Už vím jak - projekt s MŠ
14.12. Vánoční koncert
15.12. Vánoční koncert pro okolní školy
15.12. Městská knihovna - beseda pro 8. A
16.12. Laická první pomoc - beseda (8. a 9. třídy)
16.12. Bruslení - výcvik
16.12. Vánoční koncert pro veřejnost
17.12. Košíková - vánoční turnaj dívky
18.12. Divadélko pro školy
21.12. Vánoční laťka - skok vysoký
21.12. Městská knihovna - beseda pro 1. třídy
22.12. Pódiové skladby
22.12. Třídní akce

listopad 2015
02.11. - 06.11. Sběr kaštanů - 1. stupeň
04.11. Stolní tenis - krajské kolo
03.11. Halová kopaná - 6. a 7. třídy
05.11. Madagaskar - výukový program - 1. - 9. třída
06.11. - 13.11. Výjezd do Vídně - 9. ročník
10.11. Městská knihovna - beseda - 7. A
12.11. Městská knihovna - beseda - 7. B
12.11. Preventivní program pro 1. třídy - psycholožka
13.11. Dopravní výchova - 4. třída
16.11. HD Jihlava - Bajaja - 3. a 4. třída
18.11. Pedagogická rada
20.11. Florbal - okrskové kolo chlapci
24.11. Plavání - okresní a krajské kolo
25.11. Konzultace
25.11. Florbal - okresní kolo -chlapci

říjen 2015
06.10. Malá kopaná - okrsek (8. a 9. třída)
06.10. Beseda se spisovatelkou - p. Borůvková (6. a 7. třída)
07.10. Z housenky motýlem - přednáška (3. - 5. třída)
07.10. Na startu mužnosti - přednáška (6. třídy chlapci)
07.10. Konzultace
08.10. Přespolní běh - okresní kolo (6. - 9. třída)
08.10. Beseda se spisovatelkou - p. Bittnerová (3. a 4. třída + 8. a 9. třída)
08.10. Poznávací exkurze - Brno (5. a 6. třídy)
12.10. Tříděním proti zdražování
13.10. Malá kopaná - okresní kolo - 8. a 9. ročník
13.10. Holky z Venuše, Kluci z Marsu - přednáška (8. třídy)
14.10. Přírodopisná exkurze - Budišov (8. třídy)
14.10. Než začneš ... - přednáška (9. třídy)
19.10. Úřad práce - 9. ročník
20.10. Žena jako symbol života - přednáška (9. třídy - dívky)
20.10. Městská knihovna - Přísloví - 6. ročník
20.10. Čas proměn - beseda (6. třídy - dívky)
21.10. Videotrénink - p. Hanzelka (seminář) - učitelé
21.1.0 Den stromů - Obora Lesonice
21.10. Městská knihovna - Bajky - 6. ročník
22.10. Stolní tenis - okresní kolo 8. a 9. ročník
22.10. Městká knihovna - beseda pro 1. ročník
23.10. Stolní tenis - okresní kolo 6. a 7. ročník
28.10. Adam a Eva aneb nejsme stejní - přednáška (7. třídy)
29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny

září 2015
01.09. Slavnostní zahájení školního roku
02.09. Nábor do skautského oddílu
15.09. Poznávací exkurze - Národní divadlo (7. třídy)
17.09. Přespolní běh - školní kolo (1. - 9. ročník)
23.09. Atletický čtyřboj - okresní kolo (8.a 9. ročník)
19.09. - 25.09. Výjezd do Anglie