Školní rok 2016/2017 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012
Plány práce a akce ve školním roce 2012/2013
Plány práce a akce ve školním roce 2013/2014
Plány práce a akce ve školním roce 2014/2015
Plány práce a akce ve školním roce 2015/2016

červen 2017
01.06. fotografování
02.06. Den dětí - sportovní dopoledne
04.-05.06. Výlet 7. A - Bítov
05.06. Výlet 1. a 2. třídy - ZOO Jihlava
07.06. Pasování na čtenáře (1. třídy)
07.06. Dopravní výchova ( 4. třída)
07.06. Konzultace
08.06. Ekologická stezka - výlet (3. a 4. třída)
09.-12.06. Vodní turistika (9. třídy)
12.06. Školní výlet - Telč (7.B)
12.-13.06. Školní výlet - Biskupice (8. třídy)
14.06. Planetárium Brno - výlet (5. třídfa)
18.06. Moravskobudějovický triatlon
21.06 Olympijský běh
26.06. Pedagogická rada
26.06. Poslední šestka - basketbal
27.06. Používám mozek (3. - 9. třídy)
30.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2017
02.05. Atletický trojboj (2. - 5. třída)
03.05. Prevence dětských úrazů ( 3. třída )
04.05. Rolnička - vystoupení (1. - 6. třída)
04.05. YPEF - reg. kolo Vysočina (7. A)
04.05. Komiksový workshop (8. a 9. třída)
04.05. Mc Donald´s Cup (1. - 5. třída)
09.05. Prevence dětských úrazů
10.05. Mc Donald´s Cup (2. - 3. třída) - okresní kolo
10.05. ČOV - exkurze (8. A)
11.05. Zdravotnická soutěž (7. A)
12.05. ČOV - exkurze (8. B)
14.05. Den matek - vystoupení pěveckého sboru
15.05. Besedy o EU (4. - 7. třída)
16.05. Pythagoriáda )1. - 5. třída)
16.05. DYS olympiáda (1. - 5. třída)
16.05. Pohár rozhlasu (6. - 7. třída)
17.05. Pohár rozhlasu (8. - 9. třída)
18.05. Vybíjená - krajské kolo (4. - 5. třída)
20. - 24.05. Projekt EDISON
21.05. ROADSHOW TOUR 2017
23.05. Pohár rozhlasu - krajské kolo )6. - 7. třída)
29.05. Úřad práce + Esko-T (8. třídy)
31.05. Anglické divadlo (1. - 9. třída)
31.05. ZOO Jihlava - projekt

duben 2017
03.04. Přehazovaná - mezitřídní turnaj (4. a 5. třída)
03.04. - 21.04. Testování SCIO (5. třída)
07.04. - 08.04. Zápis do 1. třídy
10.04. Biologická olympiáda
11.04. Velikonoční basketbal (6. - 9. třída)
18.04. Pedagogická rada
19.04. Konzultace pro rodiče
24.04. Akce s MŠ - společný projekt (1. třídy)
25.04. Listování - Lichožrouti
25.04. První pomoc do škol - záchranka + hasiči (8. třídy)
28.04. Plavání - školní závody

březen 2017
01.03. První pomoc (8. třídy)
02.03. Vybíjená - okresní kolo (4. a 5. třídy dívky)
06.03. YPEF - lesnická soutěž (7. A)
07.03. Exkurze Brno (6. A,B)
07.03. Besketbal - okresní kolo (8. a 9. třída D)
08.03. Zdravé zoubky - projekt DM (1. A,B)
09.03. Bruslení - 2. stupeň
09.03. Basketbal - okresní kolo (8. a 9. třída Ch)
13. - 15.03 Akce s MŠ
16.03. Bruslení - 1. stupeň
17.06. Matematický klokan (2. - 9. třída)
21.03. První pomoc (8. třídy)
27.03. Poduemní pevnost Boyard v Třebíči - 6.A
30.03. Městská knihovna - beseda (1. třídy)
31.03. Z ptačí říše - soutěže (1. - 6. třída)

únor 2017
01.02. Pythagoriáda (5. - 9. třída)
05.02. - 11.02. LVV - Krkonoše (8. a 9. třída)
od 06.02. Vybíjená - školní kolo (4. a 5. třída)
14.02. Matematický olympiáda - okresní kolo
15.02. Vybíjená - okrskové kolo (4. a 5. třída)
od 15.02. Florbal - mezitřídní turnaj (3. a 4. třída)

leden 2017
od 04.01. Florbal -mezitřídní turnaj (1. a 2. třídy)
od 05.01. Košíková - mezitřídní turnaj (8. a 9. třídy - dívky)
15.01. - 21.01. LVV - Beskydy (4. a 5. třída)
18.01. Konzultace pro rodiče
23.01. Školní kolo biologické olymliády (6. - 9. třída)
25.01. Pedagogická rada
31.01. Vysvědčení za 1. pololetí

prosinec 2016
01.12. Florbal - okresní kolo (starší žáci)
02.12. Preventivní program - 7. B
02.12. Plavání - okresní a regionální kolo
05.12. Mikulášská nadílka
05.12. Ovoce do škol (1. stupeň)
06.12. Florbal - krajské kolo (starší dívky)
13.12. Preventivní program - 8. B, 9. A
14.12. Bruslení - výcvik (2. stupeň)
19.12. Vánoční koncert pro okolí
19.12. Projekt s MŠ
20.12. Vánoční laťka - skok vysoký
20.12. Vánoční koncert - 1. stupeň
20.12. Pódiové skladby )3. - 9. třídy)
21.12. Vánoční koncert - 2. stupeň
21.12. Košíková - vánoční turnaj
21.12. Vánoční koncert pro veřejnost
22.12. Vzpoura úrazům - beseda
22.12. Třídní akce

listopad 2016
01.11. Úřad práce Třebíč - 9. třídy
02.11. Halová kopaná - okrskové kolo - 6. a 7. třídy
08.11. Stolní tenis - krajské kolo - 8. a 9. třídy
09.11. Halová kopaná - okesní kolo - 6. a 7. třídy
16.11. Pedagogická rada
22.11. Florbal - okrskové kolo - 6. a 7. třída Ch
23.11. Florbal - okresní kolo - 6. - 9. třída D
23.11. konzultace
24.11. Florbal - okresní kolo - 6. a7. třída Ch
24.11. Střední škola řemesel a služeb - beseda pro 9. ročníky
24.11. Školská rada
28.11. čas proměn - beseda pro dívky 6. ročníku
29.11. Florbal - okrskové kolo - 8. a 9. třída Ch
31.11. Divadélko pro školy 1. - 9. třídy

říjen 2016
05.10. Minifotbal - okrskové kolo - 8. a 9. třída
06.10. Dopravní výchova - 4. třída
06.10. Přespolní běh - okresní kolo - 8. a 9. třída
06.10. Beseda k volbě povolání - 9. B
10.10. Čas proměn - besedy 3., 7.AB, 6.AB - ch
10.10. Stolní tenis - školní kolo 6. a 7-. třída ch
12.10. Minifotbal - okresní kolo 8. a 9. třída
12.10. Přírodovědný klokan - 8. a 9. třída
13.10. Beseda k volbě povolání - 9.A
13.10. Stolní tenis - školní kolo - 6. a 7. třída D
13.10. Beseda k volbě povolání - 9. A
17.10. Florbal - mezitřídní turnaj - 8. a 9. třída Ch
17.10. Stolní tenis - školní kolo - 8. a 9. třída Ch
19.10. Stolní tenis - okresní kolo - 8. a 9. třída
20.10. Stolní tenis - okresní kolo - 6. a 7. třída
20.10. Didacta Třebíč - zájemci individuálně
24.10. Florbal - mezitřídní turnaj - 6. a 7. třída Ch
31.10. Hallowenské odpoledne - 6. třída

září 2016
01.09. Slavnostní zahájení školního roku
02.09. Nábor do skautského oddílu
07.09. Konzultace + sběr papíru
09.09. První šestka - basketbal (6. - 9. třída)
12.09. Poznávací exlurze - Národní divadlo (7. A,B)
12.09. Beseda - Adolf Dudek (1. - 3. a 6. - 8. třída)
20.09. Přespolní běh - školní kolo
22.09. Poznávací exkurze - Praha - Královská cesta (8. třída)
27.09. Atletický čtyřboj - 8. a 9. třída
27.09. Čas proměn - besedy (4., 5. a 9. třída)
27.09. Atletický čtyřboj (8. a 9. třída)
29.09. Čas proměn - besedy (8. a 9. třída)
30.09. Přespání ve škole - 9. B