Školní rok 2017/2018 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012
Plány práce a akce ve školním roce 2012/2013
Plány práce a akce ve školním roce 2013/2014
Plány práce a akce ve školním roce 2014/2015
Plány práce a akce ve školním roce 2015/2016
Plány práce a akce ve školním roce 2016/2017

červen 2018
01.06 Den dětí sportovní odpoledne
04. - 15.06. Školní výlety
06.06. Fotografování
06.06. Konzultace
08.08. Prevence dětských úrazů (3. třída)
11.06. - 14.06. Vodní turistika (9. třídy)
17.06. Triatlon
19.06. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
20.06. Olympijský běh
25.06. To je zákon, kámo! (8. a 9. třída)
25.06. Pedagogická rada
26.06. Divadlo ZŠ TGM
29.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2018
02.05 Mc Donald's Cup - okrskové kolo (1. - 5. třída)
od 02.05. Fotbal - mezitřídní turnaj (1. - 4. třídy)
03.05. Atletický čtyřboj (1. stupeň)
07.05. Komiksový workshop (8. třídy)
07.05. Keňa a gorily - besedy
09.05 Mc Donald's Cup - okresní kolo (1. - 5. třída)
09.05. První pomoc (8. třídy)
14.05. a 21.05. Exkurze ČOV Moravské BUdějovice
15.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (6. a 7. třídy)
16.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (8 a 9. třídy)
17.05. Brno - poznávací exkurze (5. a 6. třídy)
18.05. Softbal - okresní kolo (9. třídy)
od 21.05. Fotbal - mezitřídní turnaj (6. - 9. třídy)
22.05. ESKOT + Úřad práce (8. třídy)
30.05. První pomoc - záchranka (8. třídy)

duben 2018
03.04 Přehazovaná - mezitřídní turnaj (4. a 5. třída)
06.-07.04. Zápis do 1. tříd
11.04. Pedagogická rada
12.04. 1. termín přijímacích zkoušek (4 leté)
12.04. Biologická olympiáda - okresní kolo (6. a 7. třída)
13.04. 1. termín přijímacích zkoušek (6 a 8 leté)
16.04. 2. termín přijímacích zkoušek (4 leté)
17.04. 2. termín přijímacích zkoušek (6 a 8 leté)
17.04. První pomoc do škol (8. třídy)
18.04. Konzultace
20.04. Chovatelská přehlídka (7. třídy)
23.04. Biologická olympiáda - okresní kolo (8. a 9. třída)
24.04. Za ptačím zpěvem (7. třídy)
24.04. Dílna pro rodiče s dětmi - 2.A
25.04. Přespání ve škole (5. třída)
26.04. Exkurze na poštu (5. třída)
27.04. Plavání - školní závody (3. - 9. třída)
30.04. Divadélko pro školy

březen 2018
06.03 Bruslení - 1. stupeň
06.03. Beseda s Petrou Braunovou - 4. a 5. třída
06.03. Vybíjená - okresní kolo (3. - 5. třída dívky)
07.03. Beseda s Petrou Braunovou -3. třída
08.03. Basketbal - okresní kolo (8. a 9. třída - dívky)
12.03. Veselé zoubky - 1. A
13.03. Matematická olympiáda - okres (4. a 5. třída)
13.03. Basketbal - okresní kolo (8. a 9. třída - chlapci)
13.03. Bruslení - 2. stupeň
16.03. Matematický klokan (2. - 9. třída)
19.3. - 28.3. Předškoláci z MŠ v 1. třídě - projekt (1.A)
21.03. Basketbal - okresní kolo (6. - 7. třída)
27.03. Pasování na čtenáře - 1.A
28.03. Cestopis - beseda (4. - 9. třídy)
28.03. Basketbal - velikonoční turnaj

únor 2018
02.02 Pololetní prázdniny
04.02. - 10.02. Lyžařský kurz (8. třídy)
08.02. Beseda - Španělsko, Portugalsko (6. a 7. třídy)
od 06.02. Vybíjená - školní kolo (4. a 5. třídy)
od 15.02. Florbal - mezitřídní turnaj (3. a 4. třídy)
19.02. Ze života hmyzu (6. - 9. třída)
20.02. YPEF - lesnická soutěž (7. třídy)
21.02. Kapitán - vybíjená (4. a 5. třída)
26.02. - 04.03. Jarní prázdniny

leden 2018
od 41.01 Florbal - mezitřídní turnaj 1. a 2. třídy
od 05.01. Košíková - mezitřídní turnaje (8. a 9. třídy D)
15.01. - 21.01. LVVZ - Beskydy
17.01. Konzultace s rodiči
23.01. - 27.01. Biologická olympiáda (školní kolo 6. - 9. třídy)
24.01. Pedagogická rada

prosinec 2017
01.12. Florbal - okresní kolo (ch 8. a 9. třídy)
05.12. Mikulášská nadílka (1. stupeň)
13.12. Divadélko pro školy (1. - 9. třídy)
14.12. Drátkování - dílna pro rodiče (2. třída)
18.12. Vánoční koncert (1. - 5. třída)
18.12. Bruslení (2. stupeň)
19.12. Projekt s MŠ Fišerova
20.12. Bruslení (1. stupeň)
20.12. Vánoční koncert (6. a 7. třída)
20.12. Vánoční koncert pro veřejnost
20.12. Košíková - vánoční turnaj
21.132. Ptáci - p. Hořák
22.12. Vánoční laťka - skok vysoký
22.12. Pódiové tance (3. - 9. třídy)
22.12. Třídní akce

listopad 2017
01.11. Halová kopaná (6. a 7. třídy)
01.11. Dílna pro rodiče (2. třída)
03.11. Poznávací exkurze Brno - 6. třídy
07.11. Halová kopaná - okresní kolo (6. a 7. třídy)
08.11. Stolní tenis - krajské kolo (6. a 7. třídy)
09.11. Bovísek - ovoce do škol (1. až 3. třída)
15.11. Pedagogická rada
20.11. Testování ČŠI - mediální výchova (9. B)
21.11. Testování ČŠI - mediální výchova (9. A)
21.11. Florbal - okrskové kolo (Ch 6. a 7. třída)
22.11. Florbal - okrskové kolo (D 8. a 9. třída)
22.11. Konzultace
23.11. Florbal - okresní kolo (D 6. a 7. třída)
24.11. Florbal - okresní kolo (Ch 6. a 7. třída)
28.11. Florbal - okrskové kolo (Ch 8. a 9. třída)
29.11. Protidrogový vlak (8. a 9. třída)
30.11. Plavání - okresní kolo (3. - 9. třída)

říjen 2017
02.10. Florbal - mezitřídní turnaj (dívky 6. - 9. tříd)
02.10. Stolní tenis - školní kolo (cklapci 6. - 7. třídy)
03.10. Čas proměn - besedy (8.A, 9.A,B)
03.10. Přespolní běh - okresní kolo (6. - 9. třída)
04.10. Společná konzulatce
04.10. Stolní tenis - školní kolo (dívky 5. - 9. třídy)
04.10. Minifotbal - okrskové kolo (8. a 9. třídy)
05.10. Čas proměn - besedy (2. A,B, 3.A, 6. A,B)
09.10. Stolní tenis - školní kolo (chlapci 8. a 9. třídy)
11.10. Minifotbal - okresní kolo (8. a 9. třídy)
12.10. Čas proměn - besedy (6. A,B + chlapci 8.B)
12.10. Přespolní běh - krajské kolo (6. - 9. třídy)
od 12.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 8. a 9. tříd)
19.10. Didacta 2017 - veletrh vzdělávání
19.10. Stolní tenis - okresní kolo (6. a 7. třídy)
20.10. Stolní tenis - okresní kolo (8. a 9. třídy)
od 20.10. Florbal - mezitřídní turnaj (chlapci 6. a 7. třídy)
23.10. Horácké divadlo Jihlava - Romeo a Julie (8. A,B)
25.10. Den lesa (4. třída + PřS)
26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny

září 2017
04.09. Slavnostní zahájení školního roku
08.09. Basketbal - První šestka
11.09. Poznávací exkurze - Národní divadlo (7. třídy)
13.09. Zdravé zoubky - 1. stupeň
20.09. Přespolní běh - školní kolo (1. - 9. třída)
25.09. Čas proměn - besedy (4.,5. a 7. třída)
26.09. Poznávací exkurze Praha - 8. třídy